Odoo obrázok a textový blok

Aplikacja „Obserwuj pszczoły BT” służy do lokalnego monitorowania i ustawienie wagi pasiecznej FILIP, jest to możliwe poprzez telefon komórkowy lub tablet.

Aby korzystać z tej aplikacji, konieczne jest włączenie Bluetooth w wadze FILIP za pomocą polecenia SMS BON. Następnie sparowanie aplikacji z wagą FILIP. Nazwa urządzenia pojawi się na urządzeniach Bluetooth w następującym formacie: OCWB-002-1C25. Ostatnie cztery cyfry to kod produkcji wagi.

Jeśli interfejs Bluetooth w wadze pasiecznej FILIP jest włączony, wyświetlacz LED zostanie wyłączony! Po przebudzeniu wagi można jednak odczytać ciężar lub status wagi na wyświetlaczu. Po kilku sekundach wyświetlacz LED jednak zgaśnie.

 Aplikację dla android możesz pobrać na Google Play tu:

Aplikacja będzie działać z wagami FILIP-WG i FILIP-PG z wersją software od v3.27.429. Aktualizację software skonsultujesz e-mailowo: info@operchip.com.

Opis funkcjonalności

Bieżące wyświetlanie mierzonych wartości:

 1. Ciężar wagi 1

 2. Jeżeli podłączona jest platforma ważąca 2, 3, 4, 5 - Masa na wadze 2, 3, 4, 5

 3. Temperatura zewnętrzna

 4. Temperatura i wilgotność w ulu

 5. Stan baterii

 6. Siła sygnału

 7. Stan wejścia bezpieczeństwa 1 – czujniki magnetyczne

 8. Stan wejścia bezpieczeństwa 2 – wykrywacze ruchu

 9. Stan przekaźnika

Menu ustawień wagi – interfejs użytkownika:

 1. Włączenie i wyłączenie alarmów

 2. Ustawienia zakresu śledzenia masy 1

 3. Ustawienia zakresu śledzenia masy 2

 4. Ustawienia zakresu śledzenia temperatury zewnętrznej

 5. Ustawienia zakresu śledzenia temperatury i wilgoci wewnątrz ula

 6. Wprowadzanie tary

Menu konfiguracji wagi – funkcjonalność wagi:

 1. Ustawienia języka

 2. Ustawienia strefy czasowej

 3. Ustawienia regularnego mierzenia

 4. Ustawienia aktywacji modułu GSM

 5. Włączenie i wyłączenie WEB

 6. Włączenie i wyłączenie SMS

 7. Ustawienia numerów telefonów - 5 numerów telefonów

 8. Włączenie i wyłączenie e-maili

 9. Ustawienia e-maili - 5 e-maili

 10. Ustawienia regularnych SMS informacyjnych lub e-maili - 8 czasów

 11. Włączenie i wyłączenie akcelerometra

 12. Ustawienia akcelerometra

    Menu ustawień systemowych wagi:

 1. Ustawienie daty i godziny

 2. Ustawienie liczby aktywnych powierzchni wagowych i włączenie kalibracji wagi za pomocą menu wyświetlacza

 3. Wyłączenie kalibracji wagi za pomocą menu wyświetlacza

 4. Ustawienie wartości ciężaru do kalibracji wagi za pomocą menu wyświetlacza

 5. Włączenie i wyłączenie serwera NTP

 6. Ustawienie serwera NTP

 7. Ustawienie APN

 8. Zapisanie konfiguracji

 9. Wczytanie konfiguracji

 10. Zmiana tekstu poleceń

 11. Zmiana tekstu wypisów

 12. Zmiana tekstu nadawcy

 13. Zmiana tekstu odpowiedzi

 14. Włączenie pomiaru automatycznej korekty ciężaru od temperatury otoczenia

 15. Ustawienie wartości korekty ciężaru od temperatury

 16. Kalibracja wagi do zera

 17. Kalibracja wagi do wartości

 18. Ustawienie maksymalnej mierzonej wartości ciężaru

 19. Aktualizacja oprogramowania

 20. Resetowanie urządzenia

 21. Włączenie wysyłania inicjującej wiadomości SMS lub e-mail po zresetowaniu urządzenia

  Powiadomienia:

 1. Przebudzenie urządzenia

 2. Informacja o rozładowanej i naładowanej baterii

 3. Przekroczenie dwóch ustawionych zakresów ciężaru

 4. Przekroczenie ustawionych zakresów temperatury

 5. Przekroczenie ustawionych zakresów wilgoci

 6. Słaby sygnał komórkowy

 7. Alarm akcelerometr aktywny

 8. Alarm czujniki magnetyczne

 9. Alarm wykrywacze ruchu

 10. Alarm od fotopułapki

Wykresy pomiarowe i historia:

 1. Wykres wagi - przyrosty i ubytki

 2. Wykres temperatury i wilgoci w ulu

 3. Wykres stanu baterii

 4. Wykres temperatury zewnętrznej

Wyświetlanie danych produkcyjnych:

 1. Nazwa i wersja funkcjonalności urządzenia: OCWB-GW, v1

 2. Numer produkcyjny urządzenia: OCWB-00200001C72

 3. Wersja WEB bootloadera – nazwa i numer wersji:  Boot-WEB, v7.7

 4. Wersja software – nazwa i numer wersji: Image-Beehive, v3.26.281

 5. Wersja aplikacji Bluetooth: Obserwuj pszczoły BT, v1.0

 6. Data produkcji: 2019.5.11

 7. Producent: www.operchip.com

 8. System operacyjny: NOW-OS v1.00

 9. Urządzenie na baterie: tak

W wersji aplikacji 1.0 dostępne są tylko na ciemno wyświetlane funkcje.