Odoo obrázok a textový blok

The app "Watchbees BT" is for local monitoring and setting the FILIP hive scales via mobile phone or tablet.

To use this app, turn on the Bluetooth in the scales FILIP by an SMS command BON. Then, pair the app with the scales FILIP. The name of the app will appear in Bluetooth of devices in following format: OCWB-002-1C25. Last 4 digits indicate the scales production code.

If the Bluetooth interface is turned on in the hive scales FILIP, LED display will be turned off! After waking the scales up, it is possible to read the weight or scales condition on the display. After several seconds, the LED display turns off.

 Aplikáciu pre android si môžete stiahnuť na Google Play tu:

Aplikácia bude fungovať s váhami FILIP-WG a FILIP-PG s verziou softvéru od v3.27.429. Aktualizáciu softvéru prosím konzultujte emailom na info@operchip.com.

Functionality description

Current displaying of measured values:

 1. Scales weight 1

 2. Ak je pripojená vážiaca plošina 2, 3, 4, 5 - Hmotnosť na váhe 2, 3, 4, 5

 3. Ambient temperature

 4. Temperature and humidity inside the hive

 5. Battery condition

 6. Signal intensity

 7. Status of security input 1 – magnetic detectors

 8. Status of security input 2 – motion detectors

 9. Relay condition

Menu pre   nastavenie váhy - užívateľské rozhranie:

 1. Zapnutie a vypnutie alarmov

 2. Natavenie rozsahu pre sledovanie hmotnosti 1

 3. Nastavenie rozsahu pre sledovanie hmotnosti 2

 4. Nastavenie rozsahu pre sledovanie vonkajšej teploty

 5. Nastavenie rozsahu pre sledovanie teploty a vlhkosti vo vnútri úľa

 6. Zadanie tary

Menu pre konfiguráciu váhy - funkčnosť váhy:

 1. Nastavenie jazyka

 2. Nastavenie časovej zóny

 3. Nastavenie pravidelných meraní

 4. Nastavenie aktivácie GSM modulu

 5. Zapnutie vypnutie WEBu

 6. Zapnutie vypnutie SMS

 7. Nastavenie telefónnych čísel - 5 telefónnych čísiel

 8. Zapnutie vypnutie Emailov

 9. Nastavenie emailov - 5 emailov

 10. Nastavenie pravidelných informačných SMS alebo emailov - 8 časov

 11. Zapnutie vypnutie akcelerometra

 12. Nastavenie akcelerometra

    Menu for system settings of the scales:

 1. Date a time setting

 2. Setting of number of active weighing platforms and turning on the scales calibration in the display menu

 3. Turning off the scales calibration in the display menu

 4. Setting the value of the weight for the scales calibration in the display menu

 5. NTP server turn on/off

 6. NTP server settings

 7. APN settings

 8. Saving the configuration

 9. Loading the configuration

 10. Command text change

 11. Report text change

 12. Sender text change

 13. Reply text change

 14. Turning on/off the measuring of automatic correction of weight from ambient temperature

 15. Setting the value of weight correction from the temperature

 16. Scales calibration on zero value

 17. Scales calibration on a specific value

 18. Setting of maximal measured weight value

 19. Software update

 20. Device reset

 21. Turning on sending initializing SMS or email after resetting the device

  Notifications:

 1. Waking up the device

 2. Information on discharged or fully charged battery

 3. Exceeding of two set ranges of the weight

 4. Exceeding of set temperature ranges

 5. Exceeding of set humidity ranges

 6. Weak mobile signal

 7. Alarm – active accelerometer

 8. Alarm – magnetic detectors

 9. Alarm – motion detectors

 10. Photo-trap alarm

Diagrams of measuring and history:

 1. Diagram for the weight – growths and drops

 2. Diagram for the temperature and humidity inside the hive

 3. Diagram for battery condition

 4. Diagram for ambient temperature

Zobrazenie výrobných údajov:

 1. Názov a verzia funkčnosti zariadenia: OCWB-GW, v1

 2. Výrobné číslo zariadenia: OCWB-00200001C72

 3. Verzia WEB bootloadera - názov a číslo verzie:  Boot-WEB, v7.7

 4. Verzia softvéru - názov a číslo verzie: Image-Beehive, v3.26.281

 5. Verzia Bluetooth alikácie: Sledujte včely BT, v1.0

 6. Dátum výroby: 2019.5.11

 7. Výrobca: www.operchip.com

 8. Operačný systém: NOW-OS v1.00

 9. Batériové zariadenie:  áno

In application version v1.0, only darkly displayed functionalities are available.