Nastavení a sledování úlové váhy přes SMS

Odoo obrázok a textový blok

Pomocí těchto SMS příkazů lze nastavit a monitorovat úlové váhy FILIP. Příkazy se zadávají posláním SMS na telefonní číslo včelích vah. SIM karta musí být aktivována!

Pro zjednodušení psaní SMS váha nerozeznává v přijatých SMS příkazech malá a velká písmena např. příkaz SET může mít následující formy:SET, Set,  SeT,  set, ...

Při psaní telefonních čísel v textu SMS je třeba vždy zadávat předvolbu země pro příslušné telefonní číslo. Telefonní předvolba země je zobrazena v následujícím formátu:+XXX

Hodnoty Teploty T a vlhkosti H v SMS odpovědi jsou zobrazeny pouze při zapojení senzorů pro měření uvedených veličin.

SMS posílané z Vašeho telefonu na FILIP
Popis Přijaté SMS z FILIP na Váš telefon. Příklady.
LS=1 Nastavenie jazyka. 0 - angličtina, 1 - slovenčina, 2 - čeština, Podpora pre 16 jazykov. Jazyk sa prioritne nastavuje sám podľa jazyka aplikácie. Nastavenie cez SMS má význam iba pri vypnutej WEB službe.  FILIP: The language is set
TEL=1,1AA3 Nastavení telefonního čísla na pozici 1 přes výrobní kód Modem: Phone number is set

TEL=1,+491635123456 

TEL=5,+4219089876543

Nastavení pozice (1-5) a tel. čísla, +421 - předvolba země Modem: Phone number is set
TEL=2,0 Vymazání nastaveného tel. čísla 2 z paměti váhy Modem: Phone number is set
TEL Výpis pozice nastavených tel. čísel (zobrazí pouze pozice s nastavenými tel. čísly). Modem: TELEPHONE NUMBERS: 1, +XXXxxx402174*2, +XXXxxx247574 *3, +XXX000000000
V Výpis výrobních dat.
FILIP: Version:Beehive:1*UM-G-B*v1*UMB-00400001AB5*UMB-004.00.00001AB5*Boot-WEB*v4.5*Image-Beehive*v3.17.305*2014.5.12* www.operchip.com*NOW-OS-v1.00*1*
SQ Výpis kvality signálu GSM sítě. FILIP: Signal quality: 65.0%
Upozornění na slabý signál GSM sítě. FILIP: Signal strenght 30.0%
TIME=DDMMRR,HHMMSS Nastavení Datum, Čas: DD = den, MM = měsíc, RR = rok HH = hodiny, MM = minuty, SS = sekundy
FILIP: Time is set

TZ=+3

TZ=0

TZ=-1

Nastavení časové zóny GMT + 3 hodiny, GMT nebo GMT-1 hodina. Projeví se pouze při zapnuté synchronizaci času přes internet.Příkaz “ NTPE ”.
FILIP: Time zone is set
TZ Výpis nastavené časové zóny.
FILIP: Time zone: GMT+3
NTPE Zapnutí synchronizace času přes internet pomocí NTP. FILIP: NTP enable
NTPD Vypnutí synchronizace času přes internet pomocí NTP. FILIP: NTP disable
NTP=3.sk.pool.ntp.org Nastavení NTP serveru. FILIP: NTP server is set
NTP Výpis nastavení NTP pro synchronizaci času přes internet FILIP: NTP server: Disable, 3.sk.pool.ntp.org

APN=1,internet,meno,heslo

APN=1,internet,meno

APN=1,internet

Nastavení připojení do internetu na pozici 1. Jsou 4 pozice. FILIP: APN is set
WON Zapnutí Internetu (posílání dat) FILIP: WEB active
WOFF Vypnutí Internetu (posílání dat) FILIP: WEB off
EON Zapnutí emailů. FILIP: Email active
EOFF Vypnutí emailů. FILIP: Email off
EMAIL=1,info@operchip.com Nastavení emailu na pozici 1. Je 5 pozic. FILIP: Email is set
EMAIL=1,0 Vymazání nastaveného emailu 1 z paměti váhy FILIP: Email is set
EMAIL Výpis nastavených emailů. FILIP: Email: 1,info@operchip.com
AON Zapnutí posílání ALARM zpráv FILIP: ALARM active
AOFF Vypnutí posílání ALARM zpráv FILIP: ALARM off
ACCON Zapnutí akcelerometru. Musí být zapnuty i alarmy.
Accelerometer: Enable
ACCOFF Vypnutí akcelerometru. Accelerometer: Disable
ACC=2,250,100,0 Nastavení parametrů akcelerometru. Citlivost: 2g; Úroveň aktivace:250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms Accelerometer: Parameters is set
ACC

Výpis nastavených parametrů akcelerometru. Citlivost: 2g, 4g, 8g, 16g

Úroveň aktivace: v miligramech ODR: rychlost měření

Accelerometer: Enable, Sensitivity 16g, Threshold 5000 mg, ODR 100Hz, Duration 0 ms, Read ok
Alarm od akcelerometru. Aktivované při pohybu zařízení. Accelerometer: Active
CR=1,*100#* Nastavení telefonního čísla pro automatické zjišťování výšky kreditu na pozici 1 až 4. Pozice 1 je všeobecná. Modem: Tel credit is set
CR Stav kreditu TEXT – Podľa operátora  Modem: Credit: unknown
Událost o nedostatečném kreditu. Modem: Credit is 2,00 EUR
INFO Aktuální stav zařízení: W-váha, T- teplota externí, T2 - teplota externí, H-vlhkost, Battery - kapacita akumulátoru FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
SMSON Zapnutí posílání SMS Info FILIP: SMS active
SMSOFF Vypnutí posílání SMS Info FILIP: SMS off
SMS=1,0700 Nastavení pozice (1-8) a času posílání SMS info FILIP: SMS is set
DSMS=1 Smazání jednotlivých (1-8) SMS Info FILIP: SMS deleted
SMS Přehled nastavených časů SMS Info - aktivní SMS Info FILIP: SMS:1,07:00:00* 2,13:00:00* 3,19:00:00*
SMS podle nastavených časů jako informační SMS FILIP: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
TIMER=60,2 TIMER nastavení -Každý 60 min zapíše měření, každých 60x2 = 120 min aktivuje modem, FILIP: Timer is set
SET Výpis nastavení, čas, zapnutí nebo vypnutí alarmů, informačních SMS, internetu, emailu. Nastavení časování pro měření a GSM modul, hranice pro senzory a parametry pro váhu 1. FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 *AlOff*SMSOn*WEBOn* Tim=15,x2* *TR=50,55* T2R=25,26*HR=60,65* WR=10,11* WR2=60,64*  Wmax=200.0 kg* Wtare=0.0 kg
SET2 Výpis nastavení, čas, váha1, váha2. FILIP: Date 08.01.2014 09:12:00 * W2R=10,11* W2R2=60,64*  W2max=200.0 kg* W2tare=0.0 kg*
WA=2 Aktivace počtu připojených vážících plošin. 1 až 2. Weight: Active
WR=10,11 Rozsah č. 1 pro Hmotnost – (kg) Weight W: Range is set
ALARM SMS – Hmotnost (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WR2=60,64 Rozsah č. 2 pro Hmotnost – (kg) Weight W: Range is set
ALARM SMS – Hmotnost (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WT Zadání TARY. Vynuluje váhu, i když na ní je závaží. Weight W: TARE is set
WCT Zrušení TARY. Vrátí stav jako po výrobní kalibraci.
Weight W: TARE is canceled
W2R=10,11 Rozsah č. 1 pro Hmotnost – (kg)
Weight W2: Range is set
ALARM SMS – Hmotnost (kg)
Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2R2=60,64 Rozsah č. 2 pro Hmotnost - (kg)
Weight W2: Range is set
ALARM SMS – Hmotnost (kg)
Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2T Zadání TARY. Vynuluje váhu, i když na ní je závaží.
Weight W2: TARE is set
W2CT Zrušení TARY. Vrátí stav jako po výrobní kalibraci.
Weight W2: TARE is canceled
TR=5,6 Rozsah pro Teplota T – ( o C) Temperature T: Range is set
ALARM SMS – Teplota T – ( o C) Temperature T: ALARM 24,1 C
T2R=23,24 Rozsah pro Teplota T2 – ( o C) Temperature T2: Range is set
ALARM SMS – Teplota T2 – ( o C) Temperature T2: ALARM 24,2 C
HR=60,65 Rozsah pro Vlhkost H – (%)
Humidity H: Range is set
ALARM SMS – Vlhkost H – (%)
Humidity H: ALARM 66,1%
BR=30,100 Nastavení rozsahu pro baterii. 30% a 100% kapacity.
Battery: Range is set
Upozornění na nízké napětí napájecího akumulátoru
Battery: 29,9 % Battery is low
Upozornění na nabití akumulátoru.
Battery: 70,0 %
Kontakt ALARM aktívní.
Detector 2: Active
Kontakt ALARM neaktívní.
Detector 2: End
SON Zapnutí sirény. Siréna se zapne i automaticky při aktivaci kontaktu alarmu.
Siren: Active
SOFF Vypnutí sirény. Siréna se vypne i automaticky po 30 sekundách od aktivace kontaktem alarmu.
Siren: Off
SAVE Uložení uživatelských nastavení. Telefonní čísla, URL na web, Emaily, Nastavení emailu, Nastavení pro internet, Názvy odesílatelů, Názvy chyb, Názvy příkazů, odpovědí a událostí.
FILIP: Save OK
LOAD Načítání uživatelských nastavení.
FILIP: Load OK
CT=INFO,STATE Změna textu příkazu. První parametr starý příkaz, druhý parametr nový příkaz.
Modem: Command name is set
GCT=10 Výpis textů příkazů od pozice v parametru. 5 příkazů.
Modem: Commands: 10,CR;11,GCT=;12, CT=;13,DT=;14,AT=;
DT=Siren,Buzzer Změna textu odesílatele. První parametr starý text, druhý parametr nový text.
Modem: The name is set
AT=Battery is low, Acumulator is low Změna textu odpovědí na události a alarmy. První parametr starý text, druhý parametr nový text.
Modem: Alarm name is set
SMS příkaz neexistuje
FILIP: Command does not exist
Chybný formát SMS příkazu
FILIP: Error command format
Systémové příkazy
WTCON Zapnutí měření automatické korekce hmotnosti od okolní teploty pro hlavní váhu.
FILIP  Temperature correct active
W2TCON Zapnutí měření automatické korekce hmotnosti od okolní teploty pro přídavnou váhu. FILIP  Temperature correct active
WTCOFF Vypnutí měření automatické korekce hmotnosti od okolní teploty pro hlavní váhu. FILIP  Temperature correct off
W2TCOFF Vypnutí měření automatické korekce hmotnosti od okolní teploty pro přídavnou váhu. FILIP  Temperature correct off
WTC=100 Nastavení hodnoty automatické korekce hmotnosti od okolní teploty pro hlavní váhu na 100 gramů na stupeň celsia. FILIP  Temperature correct set
W2TC=-60 Nastavení hodnoty automatické korekce hmotnosti od okolní teploty pro přídavnou váhu na -60 gramů na stupeň celsia. FILIP  Temperature correct set
WTCS Výpis stavu a nastavené automatické korekce v gramech pro přídavnou váhu. FILIP  100 gram/degree celsius
W2TCS Výpis stavu a nastavené automatické korekce v gramech pro přídavnou váhu. FILIP  -60 gram/degree celsius
US Preprogramovanie váhy s uchovaním všetkých nastavení. Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_". Preverte aktuálnu dostupnú verziu na http://www.operchip.com/beehive/ Aktuální v zařízení zjistíte příkazem "V". Musí být aktivován WEB. Příkaz "WON". Pokud bude změněno první nebo střední číslo verze, provede se příkaz "UNS". Mění se konfigurační tabulky. Pokud bude změněno první číslo verze, mažou se konfigurační tabulky a rejstříky kromě kalibračních hodnot pro hmotnosti a senzory. FILIP : Update Begin
UNS Preprogramovanie váhy s prepísaním nastavení výrobnými hodnotami.Na displeji váhy sa počas programovania zobrazí "_CA_".
Preverte aktuálnu dostupnú verziu na http://www.operchip.com/beehive/ Aktuálnu v zariadení zistíte príkazom "V". Musí byť aktivovaný WEB. Príkaz "WON". Ak bude zmenené prvé číslo verzie, mažú sa okrem  konfiguračných tabuliek aj registre okrem kalibračných hodnôt pre hmotnosti a senzory.
FILIP: Update Begin
WZC Kalibrace váhy 2 na nulu. Na váze nesmí být žádná zátěž.
Weight W:  Zero calibration ok
W2ZC Kalibrace váhy 2 na nulu. Na váze nesmí být žádná zátěž.
Weight W2: Zero calibration ok
WVC=80000 Kalibrace váhy 2 na hodnotu 80kg. Musí být na váze položené závaží 80kg. Nebo jiné podle příkazu.
Weight W: Weight calibration ok
W2VC=100000 Kalibrace váhy 2 na hodnotu 100kg. Musí být na váze položené závaží 100kg. Nebo jiné podle příkazu.
Weight W2: Weight calibration ok
WM=150 Nastavení maximální váhy na 150kg.
Weight W: MAXIMUM weight is set
W2M=150 Nastavení maximální váhy 2 na 150kg.
Weight W2: MAXIMUM weight is set
RESET Reset zařízení. Musí být funkční GSM modul.
FILIP: Reset Device