Typy zariadení

HW typy zariadenia

Nazov vystihuje primarne pravu HW podstatu zariadenia, alebo vseobecnu vlastnost bez vlastnych funkcii (okrem zakladnych podporovanych vsetkymi Device typmi).

DevicePowerRegulator:1

Stmievač

DeviceDimmer:1

Stmievac

DeviceContainer:1

Bez vlastnej funkcie

DeviceInputOutput:1

Vstupno vystupny modul

DeviceTriac:1

Triakovy spinac

DeviceRelay:1

Releovy spinac

DeviceSensorBox:1

Senzorovy box

Device EthConvertor:1

Prevodnik Ethernet / CAN, RF, PL

DeviceSecurityConcentrator:1

Zabezpecovaci koncentrator

DeviceSwitch:1

Vypinac

DeviceRecommendedStandard:1

Prevodnik RS232, RS485

DeviceCanExpContainer:1

 

DeviceCanExpInputOutput:1

 

DeviceCanExpSwitch:1

 

DeviceCanExpRelay:1

 


Virtuálne typy zariadenia

Oznacuju vzdy konkretny virtualny prvok.

BinaryLight:1

Spinane svetlo

DimmableLight:1

Stmievatelne svetlo

DimmableLight:2

Stmievatelne svetlo s meranim prudu

BinaryOutlet:1

Zastrcka

ElectricalAppliance:1

Vseobecny spotrebic

RegulatedMotor:1

Motor

RollerMotor:1

Motor zaluzii, markiz, alebo roliet

ThermoValve:1

Termo ventil

ServoValve:1

Servo ventil

SecurityDetector:1

Detektor zabezpecenia

BinaryDetector:1

Detektor, alebo tlacidlo

Switch:1

Vypinac

Switch:2

Vypinac s LED

Switch:3

Klasicky zvoncekovy vypinac

ContactlessSwitch:1

Bezdotykovy spinac, pohybom rukou.

ThermalSensor:1

Tepelny senzor

ThermalSensor:2

Tepelny senzor s historiou

HumiditySensor:1

Vlhkostny senzor

HumiditySensor:2

Vlhkostny senzor

PressureSensor:1

Senzor atmosférického tlaku

PressureSensor:2

Senzor atmosférického tlaku

NoiseSensor:1

Hlukovy senzor

NoiseSensor:2

Hlukovy senzor

IlluminationSensor:1

Senzor intenzity osvetlenia

IlluminationSensor:2

Senzor intenzity osvetlenia

ExteriorFloorThermalSensor:1

Senzor pre vyhrievanie chodnika

InfraredRemoteControl:1

Infracervene senzory pre dialkove ovladanie

ProximitySensor:1

Senzor pohybu

EsdControl:1

ESD kontrola

UninterruptiblePowerSupply:1

Zalozny napajaci zdroj

AirCondition:1

Klimatizacia Fujitsu

ImpulseMeasurer:1

Odpocitavanie impulznych meracov vody, elektriky a plynu

Keyboard:1

Klavesnica

Siren:1

Sirena

CardReaderMifare:1

Čtečka bezdotykových karet MIFARE


Popis funkcií HW typov zariadení

Device Type

Service

DeviceDimmer:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

 

Sensor:1

DeviceSecurityConcentrator:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

 

DeviceSecurity:1

 

SwitchPower:1

 

ElectricCurrent:1

DevicePowerRegulator:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

 

Sensor:1

DeviceContainer:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

DeviceInputOutput:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

DeviceTriac:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

DeviceRelay:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

DeviceSensorBox:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

Device EthConvertor:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

 

System:3

 

InternalEthConvertor:1

DeviceSwitch:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

DeviceRecommendedStandard:1

Basic:1

 

System:1

 

System:2

DeviceCanExpContainer:1

Basic:1

 

System:1

 

CanExpanders:1

DeviceCanExpInputOutput:1

Basic:1

 

System:1

 

CanExpanders:1

DeviceCanExpSwitch:1

Basic:1

 

System:1

 

CanExpanders:1

DeviceCanExpRelay:1

Basic:1

 

System:1

 

CanExpanders:1

DeviceElectricEnergyMeter:1

Basic:1

 

System:1

 

 


Popis funkcií virtuálnych typov zariadení

Device Type

Service

BinaryDetector:1

Basic:1

 

ElectricContact:1

BinaryDetector:2

Basic:1

 

ElectricContact:2

 

Timer:1

Switch:1

Basic:1

 

Buttons:1

 

Timer:1

Switch:2

Basic:1

 

Buttons:2

 

Timer:1

ReversibleSwitch:1

Basic:1

 

SwitchContact:1

 

Timer:1

ContactlessSwitch:1

Basic:1

 

SwitchContact:1

 

Timer:1

BinaryLight:1

Basic:1

 

SwitchPower:1

DimmableLight:1

Basic:1

 

SwitchPower:1

 

Dimming:1

DimmableLight:2

Basic:1

 

SwitchPower:1

 

Dimming:1

 

CalibrationLight:1

 

ElectricCurrent:1

ThermalSensor:1

Basic:1

 

Sensor:1

ThermalSensor:2

Basic:1

 

Sensor:1

 

SensorHistory:1

ExteriorFloorSensor:1

Basic:1

 

Sensor:1

 

Soppiness:1

 

SwitchPower:1

ThermoValve:1

Basic:1

 

SwitchPower:1

ServoValve:1

Basic:1

 

SwitchPower:1

 

Heating:1

RollerMotor:1

Basic:1

 

Roller:1

ElectricalAppliance:1

Basic:1

 

SwitchPower:1

InfraredRemoteControl:1

Basic:1

 

IrRC5:1

SecurityDetector:1

Basic:1

 

ElectricContact:1

 

Sabotage:1

HumiditySensor:1

Basic:1

 

Sensor:1

HumiditySensor:2

Basic:1

 

Sensor:1

 

SensorHistory:1

PressureSensor:1

Basic:1

 

Sensor:1

PressureSensor:2

Basic:1

 

Sensor:1

 

SensorHistory:1

NoiseSensor:1

Basic:1

 

Sensor:1

NoiseSensor:2

Basic:1

 

Sensor:1

 

SensorHistory:1

IlluminationSensor:1

Basic:1

 

Sensor:1

IlluminationSensor:2

Basic:1

 

Sensor:1

 

SensorHistory:1

BinaryOutlet:1

Basic:1

 

SwitchPower:1

BinaryOutlet:2

Basic:1

 

SwitchPower:1

 

ElectricCurrent:1

ImpulseMeasurer:1

Basic:1

 

ImpulseMeter:1

CurrentMeasurer:1

Basic:1

 

ElectricCurrent:1

ElectricEnergyMeasurer:1

Basic:1

 

ElectricCurrent:1

 

ElectricVoltage:1

 

ElectricEnergyAccumulation:1

 

ElectricPeriod:1

Keyboard:1

Basic:1

 

Key:1

 

Led:1

AirCondition:1

Basic:1

 

SwitchPower:2

 

AirConditionService:1

 

Sensor:1

CardReaderMifare:1

Basic:1

 

Mifare:1

RegulatedMotor:1

Basic:1

 

SwitchPower:1

 

Dimming:1

UninterruptiblePowerSupply:1

Basic:1

 

?

Siren:1

Basic:1

 

SwitchPower:1

ProximitySensor:1

Basic:1

 

ElectricContact:1

GsmSms:1

Basic:1

 

GSM:1

ElectricalWeight:1

Basic:1

 

Weight:1

MotionSensor:1

Basic:1

 

Accelerometer:1