Čo bude v ďalšej aktualizácii firmware FILIP a MAJA

OCWB-002

Čo prinesie nová aktualizácia FILIP-PG a MAJA-G.

  • Inteligentná predikcia filtrácie vplyvu okolitej teploty na váženie

  • Pre MAJA - Integrácie FFT analýzy v SMS a informácia v odpovedi SMS "info". Frekvencia a amplitúda bzučania včiel.

  • Pre MAJA - Automatická SMS/email pri podozrení na rojenie a pri podozrení neexistencie matky.

  • Pre MAJA - odpočúvanie vnútra úľa mobilným telefónom zavolaním na úľ.

  • Detekcia rojenia alebo vyrabovania včelstva na základe poklesu hmotnosti. Táto funkčnosť čiastočne už je, ale je potrebné nastavovať hmotnosť. Bude plne automatická.