Váha prestala posielať SMS/Email

OCWB-002

Môžu byť tieto príčiny:

  • Prepli ste si omylom váhu do módu DISP magnetom. Túto funkčnosť sme už vypli od verzie v3.32.037. Ak po priložení magnetu vypíše ako prvé na displej "DISP" je váha v DISP móde. Pri starších verziach firmware môže byť "DISP" na displej vypísaný neskôr. To ako prepnúť váhu do GSM módu nájdete tu

  • Vymazali ste si telefónne číslo na pozícii 1 alebo nie je nastavené žiadne na pozícii 1.

  • Nemáte dostatočný GSM signál. Mal by byt aspon 40% aby neboli občasné výpadky. Silu signálu zistíte v SMS/emaili po zobudeni váhy, alebo poslaním príkazom SMS "sq" alebo cez bluetooth aplikáciu. Vyriešiť tento problém sa dá silnejšou externou GSM anténou. 

  • Nemáte povolené SMS alebo upozornenia Emailom.

  • Aktualizoval sa firmware na verziu v3.32.037 alebo staršiu. V tomto prípade ak bolo menené stredné číslo verzie tak sa vymazali telefónne čísla a emaily 2,3,4,5. Je potrebné ich znovu nastaviť.

  •  Timer pre pravidelné merania boli nastavené na nejakú hodnotu ale timer GSM bol nastavený na nulu. Zároveň nebola nastavená ani jedna hodnota z ôsmych pre pravidelné SMS/email. Tým sa váha nezobudí nikdy a je potrebné zobudiť váhu magnetom a prestaviť časovače.

  • Máte zapnutú automatickú korekciu hmotnosti podla teploty. Tá zakazuje zapínanie GSM modemu a tým pádom nebudú posielané ani SMS/emaily ani dáta na WEB server. Na displeji je tento stav signalizovaný výpisom "CORP". Cez SMS môžete tiež zistiť príkazom "wtcs" či nie je zapnutá automatická korekcia. Treba vypnúť automatickú korekciu. To ako na to je tu.

  • Stalo sa niečo o čom nevieme.