Nadviazanie spolupráce s firmou Pokorný Dačice

V polovici októbra 2018 sme nadviazali vzájomnú spoluprácu s Českou firmou Pokorný Dačice, ktorá vyrába plastové úle. Konkrétne vznikla myšlienka na vytvorení inteligentného úľa a včelína. Začali sme vývojom ďiaľkovej GSM plastovej úľovej váhy pod plastové úle, ale aj verziu plastovej váhy pod drevené úle.